Popis registrace

na webu Aukční web města Slaného

Jak se registrovat

Chcete - li se stát účastníkem elektronické aukce nebo jen využívat informací a služeb, které portál aukce.meuslany.cz, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu aukce.meuslany.cz
 3. Na váš email bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám příjde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

 

Jak splnit podmínky účasti v aukci

Pro účast v konkrétní aukci musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále aukce.meuslany.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu
 2. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem "účastnit se" a odeslat přihlášku do aukce
 3. Doložit městu Slaný, pořádajícímu konkrétní aukci svoji totožnost
 4. Složit na účet města Slaný uvedený u aukce, jistotu/kauci v termínu, uvedeném na detailu aukce

 

Jak prokázat totožnost pro konkrétní aukci

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla města Slaný
 • nebo osobně ověřenými doklady do podatelny Městského úřadu Slaný, Velvarská 136, Slaný,
 • nebo ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • nebo ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou městu Slaný.

Možnosti prokázání totožnosti jsou uvedeny v podmínkách ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu aukce.meuslany.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře: Právnická osoba - ZDE, Fyzická osoba - ZDE

 

Jak složit jistotu/kauci

 • Složení jistoty/kauce je jednou z podmínek pro účast v aukci. Většinou je složení jistoty/kauce dovoleno až po prokázání totožnosti zájemce. 
 • Informace o plnění podmínek účasti v konkrétní  aukci najdete u detailu této aukce.
 • Výše jistoty/kauce, lhůtu pro její složení a možnost jejího zaplacení najdete na detailu této aukce.  
 • V případě, že podmínky aukce obsahují přesné informace o způsobu a podmínkách složení jistoty/kauce (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nemusí v tomto případě město Slaný poslat, pošle vám až následně potvrzení o zaplacení jistoty/kauce
 • Upozorňujeme, že jistota/kauce musí být složena v hotovosti v pokladně města Slaný, nebo připsána na jeho účet ještě před začátkem aukce.

Složení jistoty/kauce v hotovosti lze provést v pokladně města Slaný poté, co prokážete svou totožnost. V případě, že jistota/kauce bude převyšovat částku stanovenou zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (v aktuálně platném znění), je možné, že vám nebude umožněno složení jistoty/kauce v hotovosti a bude nutné uhradit jistotu/kauci prostřednictvím bankovního převodu.  

Kauci/jistotu můžete uhradit převodem na účet města Slaný. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) vám budou sděleny městam Slaný emailem po odeslání přihlášky do aukce. Případně můžou být tyto instrukce zveřejněny přímo v podmínkách aukce. 

 

Kdy začne aukce

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v podmínkách aukce a zobrazen u detailu aukce na portálu aukce.meuslany.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci, vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoli v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu  Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí městu Slaný potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce/dražby

Seznam příhozů aktuální cena  a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno podmínnkami aukce a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle podmínek aukce a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou zájemci v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Zájemci s předkupním právem nebo zájemci u aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losovaním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného zájemce