• 637859612332668437_mapa s vyznačením 1375-25.png
 • 637859613204124388_ortofoto 1375-25.jpg
 • 638245942231940282_IMG-20230429-WA0005.jpg
 • 638245943033338832_IMG-20230429-WA0009.jpg
 • 638245943165535338_IMG-20230429-WA0004.jpg
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
155
Předpokládaný konec:
27.09.2023 20:00
Vyvolávací cena:
6 304 500 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Výše jistoty:
150 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Středočeský
Město:
Slaný
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
22.09.2023 23:59
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
22.09.2023 23:59
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
22.09.2023 23:59
číslo účtu pro složení kauce
6015-0386317309/0800 VS rodné číslo
Typ nabídky
Aukce
Typ nemovitosti
Pozemek
čas prodloužení
5 min.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Prodej pozemkové parcely p. č. 1375/25 v k. ú. Slaný

Vloženo: 11.09.2023 11:14:29 |  Číslo aukce: 155 6 304 500 Kč
Konec aukce Středa 27.09.2023, 20:00

Popis předmětu aukce

  

Město Slaný nabízí ke koupi pozemkovou parcelu p. č. 1375/25 o výměře 1401 m2 orná půda v k.ú. a obci Slaný. Pozemek se nachází v severní části města Slaný v lokalitě SLANÝ - HÁJE, která je určena k zastavění rodinnými domy, přičemž veškeré informace o této zástavbě jsou dispozici na adrese http://prodejpozemkuslany.cz/. Předmětná lokalita je dopravně přístupná z obchvatu Slaného 1/16 i z centra města ulicemi Fügnerova a Politických vězňů.

Nabízený pozemek je v lokalitě situován v její východní části, která navazuje na stávající zástavbu bytovými a rodinnými domy a její jižní strany je ohraničena lesoparkem Háje. Pozemek je nabízen za cenu 4.500 Kč/m2. Vyvolávací cena pozemku je uvedena včetně DPH. V rámci zástavby pozemku se předpokládá výstavba rodinného domu max. s 1 NP + podkroví a jeho štítová orientace (delší rozměr stavby kolmo k veřejnému prostoru) se střechou sedlovou, či sedlovou s polovalbou se sklonem 35o - 45o . 


Podmínky ke koupi pozemku a všechny související dokumenty s prodejem jsou k dispozici na aukčním portálu v sekci DOKUMENTY u této aukce. 

Město Slaný si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, změnit vyhlášené podmínky zadání, neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem, případně aukci zrušit bez udání důvodu. V případě, že nastane některá ze situací uvedených v předchozí větě, je zájemce srozuměn s tím, že nemá žádné nároky na náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s jeho účastí na elektronické aukci pozemku. 

Pro účast v této elektronické aukci je nutné postupovat dle "Průvodce aukcí", který je k dispozici na aukčnímu portálu.

Všem zájemcům doporučujeme kontrolovat příchozí e-mailovou poštu.

___________________________________________________

Zjednodušené pokyny pro aukci prodeje pozemků

 • Stáhnout případně si pročíst všechny přiložené soubory, které jsou dispozici na aukčním portálu v sekci DOKUMENTY.
 • Přihlásit se do dané elektronické aukce (přihlášení není totožné, jako potvrzení registrace tzn. na aukčním portále se musíte přihlásit se ke svému účtu ke konkrétní aukci, které se chcete zúčastnit).
 • Vyplnit formulář Přihláška zájemce do elektronické aukce na prodej pozemků SLANÝ –HÁJE a podmínky pro účast v elektronické aukci (formulář je k dispozici v sekci DOKUMENTY vždy u konkrétní aukce).
 • Vyplnit Doklad o prokázání totožnosti registrovaného zájemce, podpis musí být úředně ověřen (viz pokyny na formuláři).
 • Složit na účet města kauci 150 000 Kč (na účet č. 6015-0386317309/0800) a jako variabilní symbol uvést rodné číslo nebo IČO.
 • Doručit písemnou přihlášku a doklad o prokázání totožnosti registrovaného zájemce na podatelnu MěÚ Slaný, poštou nebo datovou schránkou do daného termínu.
 • Po zahájení aukce vyvolávací cenu potvrdit prvním příhozem částkou 0,- Kč, pak postupně přihazovat dle situace.

Místo konání

Aukční portál

Vyhlašovatel

Město Slaný

Velvarská 136
27453 Slaný
Česká republika
+420 312 511 111
aukce@meuslany.cz