• 638351290300231039_Mapa 1375_27..png
 • 638351290371794208_Ortofofomapa 1375_27.jpg
 • 638351180668769853_20231102_122106.png
 • 638351178743281895_20231102_120757.png
 • 638351181708311486_20231102_122154.png
 • 638351183454110437_20231102_124529.png
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
156
Předpokládaný konec:
27.09.2023 20:00
Vyvolávací cena:
4 163 000 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Výše jistoty:
150 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Středočeský
Město:
Slaný
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
22.09.2023 23:59
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
22.09.2023 23:59
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
22.09.2023 23:59
číslo účtu pro složení kauce
6015-0386317309/0800 VS rodné číslo
Typ nabídky
Aukce
Typ nemovitosti
Pozemek
čas prodloužení
5 min.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Prodej pozemkové parcely p. č. 1375/27 v k. ú. Slaný

Vloženo: 11.09.2023 11:17:13 |  Číslo aukce: 156 4 163 000 Kč
Konec aukce Středa 27.09.2023, 20:00

Popis předmětu aukce

  

Město Slaný nabízí ke koupi pozemkovou parcelu p. č. 1375/27 o výměře 934 m2 ostatní plocha v katastrálním území Slaný. Pozemek se nachází v severní části města Slaný v lokalitě SLANÝ - HÁJE, která je určena k zastavění rodinnými domy, přičemž veškeré informace o této zástavbě jsou dispozici na adrese http://prodejpozemkuslany.cz/. Předmětná lokalita je dopravně přístupná z obchvatu Slaného 1/16 i z centra města ulicemi Fügnerova a Politických vězňů.

 

Nabízený pozemek je v lokalitě situován v její západní části, která navazuje na stávající zástavbu bytovými a rodinnými domy a její jižní strany je ohraničena lesoparkem Háje.  Z celkové výměry pozemku je 20 m2 zasaženo bezpečnostním pásmem nedalekého vodovodu, přičemž vyvolávací kupní cena je z tohoto důvodu snížena na 2.500 Kč/m2 zatíženého pozemku a zbývajících 914 m2 je nabízeno za cenu 4.500 Kč/m2. Vyvolávací cena pozemku je uvedena včetně DPH. V rámci zástavby pozemku se předpokládá výstavba rodinného domu max. s 1. NP + podkroví a jeho okapová orientace (delší rozměr stavby rovnoběžně k veřejnému prostoru) se střechou sedlovou, či sedlovou s polovalbou se sklonem 35o - 45o

___________________________________________________________________________

Podmínky ke koupi pozemku a všechny související dokumenty s prodejem jsou k dispozici na aukčním portálu v sekci DOKUMENTY u této aukce. 

Město Slaný si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, změnit vyhlášené podmínky zadání, neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem, případně aukci zrušit bez udání důvodu. V případě, že se zájemce zúčastní této aukce, má se za to, že souhlasí s konkrétními podmínkami této aukce a aukčními podmínkami.

Pro účast v této elektronické aukci je nutné postupovat dle dokumentu "Popis registrace", který je k dispozici na aukčnímu portálu.

___________________________________________________________________________

Zjednodušené pokyny pro aukci prodeje pozemků

 • Stáhnout případně si pročíst všechny přiložené soubory, které jsou dispozici na aukčním portálu v sekci DOKUMENTY.
 • Přihlásit se do dané elektronické aukce (přihlášení není totožné, jako potvrzení registrace tzn. na aukčním portále se musíte přihlásit se ke svému účtu ke konkrétní aukci, které se chcete zúčastnit).
 • Vyplnit formulář Přihláška zájemce do elektronické aukce na prodej pozemků SLANÝ –HÁJE a podmínky pro účast v elektronické aukci (formulář je k dispozici v sekci DOKUMENTY vždy u konkrétní aukce).
 • Vyplnit Doklad o prokázání totožnosti registrovaného zájemce, podpis musí být úředně ověřen (viz pokyny na formuláři).
 • Složit na účet města kauci 150 000 Kč (dle pokynů v zaslaném e-mailu, který je automaticky doručován po přihlášení se do konkrétní aukce) a jako variabilní symbol uvést rodné číslo nebo IČO.
 • Doručit písemnou přihlášku a doklad o prokázání totožnosti registrovaného zájemce na podatelnu MěÚ Slaný, poštou nebo datovou schránkou do daného termínu.
 • Po zahájení aukce vyvolávací cenu potvrdit prvním příhozem částkou 0,- Kč, pak postupně přihazovat dle situace.

Místo konání

Aukční portál

Vyhlašovatel

Město Slaný

Velvarská 136
27453 Slaný
Česká republika
+420 312 511 111
aukce@meuslany.cz