• 637771521783971266_mapa s vyznačením 1364-58.png
  • 637771521946213718_ortofoto.jpg
  • 637771522014495439_IMG_5024.JPG
  • 637771522060151952_IMG_5026.JPG
Ukázat/Skrýt parametry
Typ:
Aukce
Stav:
Ukončeno
Číslo:
57
Předpokládaný konec:
05.02.2022 00:32
Vyvolávací cena:
3 491 500 Kč
Minimální příhoz:
10 000 Kč
Výše jistoty:
150 000 Kč
Výše znaleckého posudku:
0 Kč
Kraj:
Středočeský
Město:
Slaný
Možnost podání předražku:
Ne
Podíl:
1/1
Registrace do:
31.01.2022 23:59
Prokázání totožnosti:
Ano
Prokázání totožnosti do:
31.01.2022 23:59
Složení jistoty:
Ano
Složení jistoty do:
31.01.2022 23:59
prohlídka pozemku
individuální - pozemek je volně přístupný
Typ nabídky
aukce
Typ nemovitosti
pozemek
čas prodloužení
15 min.
Odeslat provozovateli   Odeslat dražebníkovi
Pro podání námitky musíte být k dražbě přihlášen(a).

Námitku může podat přihlášený účastník v průběhu dražby a nejpozději do 10 minut po ukončení dražby.

Prodej pozemkové parcely p. č. 1364/58 v k. ú. Slaný

Vloženo: 6. 1. 2022 14:54:29 |  Číslo aukce: 57 3 951 500 Kč
Konec aukce Sobota 05.02.2022, 00:32

Popis předmětu aukce

  

Město Slaný nabízí ke koupi pozemkovou parcelu p. č. 1364/58 o výměře 991 m2 orná půda v k.ú. a obci Slaný. Pozemek se nachází v severní části města Slaný v lokalitě SLANÝ - HÁJE, která je určena k zastavění rodinnými domy, přičemž veškeré informace o této zástavbě jsou dispozici na adrese http://prodejpozemkuslany.cz/. Předmětná lokalita je dopravně přístupná z obchvatu Slaného 1/16 i z centra města ulicemi  Fügnerova a Politických vězňů.

Nabízený pozemek je v lokalitě situován v její východní části. Lokalita je z jižní strany ohraničena lesoparkem Háje. Z celkové výměry pozemku 991 m2 je 484 m2 zasaženo bezpečnostním pásmem nedalekého VTL plynovodu, přičemž vyvolávací kupní cena je z tohoto důvodu snížena na 2.500 Kč/m2 zatíženého pozemku a zbývajících 507 m2 je nabízeno za cenu 4.500 Kč/m2.  Vyvolácí cena pozemku je uvedena včetně DPH. V rámci zástavby pozemku se předpokládá výstavba rodinného domu max. s 2.NP s plochou nebo šikmou střechou do 10°.


Podmínky ke koupi pozemku a všechny související dokumenty s prodejem jsou k dispozici na aukčním portálu v sekci DOKUMENTY u této aukce. 

Město Slaný si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, změnit vyhlášené podmínky zadání, neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem, případně aukci zrušit bez udání důvodu. V případě, že nastane některá ze situací uvedených v předchozí větě, je zájemce srozuměn s tím, že nemá žádné nároky na náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti s jeho účastí na elektronické aukci pozemku. 

Pro účast v této elektronické aukci je nutné postupovat dle dokumentu "Popis registrace", který je k dispozici na aukčnímu portálu.

___________________________________________________

Zjednodušené pokyny pro aukci prodeje pozemků

  • Stáhnout případně si pročíst všechny přiložené soubory, které jsou dispozici na aukčním portálu v sekci DOKUMENTY.
  • Přihlásit se do dané elektronické aukce (přihlášení není totožné, jako potvrzení registrace tzn. na aukčním portále se musíte přihlásit se ke svému účtu ke konkrétní aukci, které se chcete zúčastnit).
  • Vyplnit formulář Přihláška zájemce do elektronické aukce na prodej pozemků SLANÝ –HÁJE a podmínky pro účast v elektronické aukci (formulář je k dispozici v sekci DOKUMENTY vždy u konkrétní aukce).
  • Vyplnit Doklad o prokázání totožnosti registrovaného zájemce, podpis musí být úředně ověřen (viz pokyny na formuláři).
  • Složit na účet města kauci 150 000 Kč (dle pokynů v zaslaném e-mailu, který je automaticky doručován po přihlášení se do konkrétní aukce) a jako variabilní symbol uvést rodné číslo nebo IČO.
  • Doručit písemnou přihlášku a doklad o prokázání totožnosti registrovaného zájemce na podatelnu MěÚ Slaný, poštou nebo datovou schránkou do daného termínu.
  • Po zahájení aukce vyvolávací cenu potvrdit prvním příhozem částkou 0,- Kč, pak postupně přihazovat dle situace.

Místo konání

Aukční portál

Vyhlašovatel

Město Slaný

Velvarská 136
27453 Slaný
Česká republika
+420 312 511 111
aukce@meuslany.cz