Průvodce aukcí

na webu Aukční web města Slaného

A. Co musím udělat pro účast v aukci – obecné kroky

Pro účast v jakékoli aukci, či jen pro využívání obecných služeb a nabídek aukčního portálu musíte splnit následující kroky: 

 1. Zaregistrovat se na portále aukce.meuslany.cz nebo se přihlásit na již vytvořený uživatelský účet, ověřený pomocí e-mailu.
 2. Doložit městu Slaný, pořádajícímu konkrétní aukci, svoji totožnost dokladem o prokázání totožnosti registrovaného zájemce, vyjma aukcí na pronájem bytů, nebytových prostor, garážových stání a garáží, u kterých je prokázání totožnosti řešeno v rámci podané žádosti.

 1. Jak se poprvé registrovat na aukčním portále

Chcete-li se stát účastníkem elektronické aukce, nebo jen využívat informací a služeb, které portál aukce.meuslany.cz nabízí, vytvořte si svůj uživatelský účet.

 1. Kliknutím na tlačítko Registrace v pravém horním rohu nebo na pole Registrujte se se Vám zobrazí formulář, ve kterém vyplníte požadované informace.  
 2. Přihlašovací údaje jsou vždy povinnou položkou – vyplňte emailovou adresu a zvolte heslo. Těmito údaji se budete přihlašovat k portálu aukce.meuslany.cz
 3. Na Vámi zadanou emailovou adresu bude následně doručeno Potvrzení emailové adresy s aktivním odkazem v textu. Kliknutím na tento odkaz svou e-mailovou adresu potvrdíte.
 4. Je potřeba vyčkat na schválení registrace administrátorem a poté Vám přijde e-mail o Dokončení registrace a možnosti přihlášení.  

2. Jak doložit totožnost pro účast na aukcích

Totožnost je možno doložit několika způsoby:

 • ověřenými doklady zaslanými poštou do sídla města Slaný
 • nebo osobně ověřenými doklady do podatelny Městského úřadu Slaný, Velvarská 136, Slaný,
 • nebo ověřenými doklady kvalifikovaným podpisovým certifikátem (osobním / firemním),
 • nebo ověřenými konvertovanými doklady datovou schránkou městu Slaný.

Možnosti prokázání totožnosti jsou také uvedeny v podmínkách ke konkrétní aukci a jsou uvedeny v detailu aukce na portálu aukce.meuslany.cz.

Pro prokázání totožnosti si můžete stáhnout formuláře: Formulář - ZDE

B.  Co musím udělat pro účast v konkrétní mnou vybrané aukci

Po splnění prvotní registrace a ověření totožnosti je možné se účastnit Vámi vybraných aukcí.

K účasti na aukci je vždy potřeba splnit následující kroky:

 1. Doložit / doručit městu Slaný písemnou přihlášku do elektronické aukce, pokud je podmínkou pro účast v aukci, a která je vždy k dispozici v sekci DOKUMENTY u konkrétní aukce. Tato přihláška může být doručena různými formami. Tyto formy jsou popsány u každé aukce a jsou tyto:
 • na podatelnu MěÚ Slaný
 • poštou
 • datovou schránkou
 • a to do daného termínu u každé konkrétní aukce

 

 1. Připojit se ke konkrétní aukci tlačítkem „účastnit se“ na stránce konkrétní aukce

 

 1. Složit na účet města Slaný uvedený u aukce jistotu/kauci v termínu uvedeném na detailu aukce. 

3. Jak složit jistotu/kauci

 • Složení jistoty/kauce je jednou z podmínek pro účast v aukci, vyjma aukcí na pronájem bytů, nebytových prostor, garážových stání a garáží, u kterých je prokázání totožnosti řešeno v rámci podané žádosti. Většinou je složení jistoty/kauce dovoleno až po prokázání totožnosti zájemce. 
 • V detailu aukce jsou přesné informace o způsobu a podmínkách složení jistoty/kauce (včetně čísla účtu), postupujte podle ní - pokyny k zaplacení vám nebudou samostatně zaslány. Zasláno bude až následně potvrzení o zaplacení jistoty/kauce
 • Upozorňujeme, že jistota/kauce musí být připsána na účet města Slaný ještě před začátkem aukce.

Kauci/jistotu můžete uhradit převodem na účet města Slaný. Platební instrukce (číslo účtu, variabilní symbol, případně specifický symbol) jsou uvedeny vždy v detailu jednotlivé aukce.

Pokud jste splnili všechny výše popsané kroky (podmínky), měli byste mít v kontrolní tabulce všechny symboly zbarvené zeleně. Pokud je některý symbol červený, znamená to, že jste nesplnili některou z podmínek aukce a nebudete se jí moct účastnit!

Kdy začne aukce?

Začátek elektronické aukce - datum a čas - je pevně stanoven v podmínkách aukce a zobrazen u detailu aukce na portálu aukce.meuslany.cz. Po splnění všech podmínek účasti v aukci Vám bude v systému přidělen ke konkrétní aukci identifikátor a můžete se aktivně podílet na účasti v aukci (činit příhozy/podání) kdykoliv v jejím průběhu. 

 

Jak přihazovat

Pokud jste připojen(a) k vybrané aukci a splnil(a) jste podmínky účasti v ní, můžete aktivně přihazovat v aukci následujícím způsobem: klikněte na Přihlášení, v zobrazeném okně vyplňte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit. Zobrazí se vám v pravém horním rohu Vaše jméno. Klikněte na záložku Moje aukce a mezi Probíhajícími aukcemi vyhledejte aukci, které se chcete zúčastnit. U probíhající aukce se Vám zobrazí box s kolonkou pro příhoz a podání.

Váš příhoz/podání činíte vyplněním kolonky příhoz a potvrzením tlačítka Přihodit a potvrzením tohoto příhozu v konfirmačním dialogovém okně. Tímto je učiněn váš příhoz/podání. Podání (Vámi nabízená cena) se automaticky přepočte po vyplnění výše příhozu. Vaše podání a příhoz bude zobrazeno v seznamu příhozů a bude zvýrazněno. 

Podání je bráno za učiněné v případě, že bylo systémem elektronických aukcí městu Slaný potvrzeno takto: po podání se vám zobrazí nad aukcí informace v zeleném poli Vaše podání bylo přijato a samotné podání se objeví v seznamu přijatých podání v poli Průběh aukce/dražby

Seznam příhozů, aktuální cena a status nejvyššího podání se aktualizuje automaticky v intervalu 10s.

Výše příhozu/podání

 1. První příhoz je 0 Kč, jako potvrzení nejnižšího podání, tj. počáteční ceny (to je stanoveno podmínkami aukce a v boxu a kolonce příhoz je poprvé nabízena nula).
 2. Další minimální příhoz je stanoven dle podmínek aukce a vždy se automaticky zobrazí v boxu (např. 1000,- Kč).
 3. Chcete-li učinit vyšší příhoz, než je stanovená výše minimálního příhozu, pouze v boxu a v kolonce příhoz přepište částku na požadovanou výši a klikněte na tlačítko Přihodit.  

Stejné podání a dorovnání nabídky 

 1. Obecně platí, že nemohou zájemci v elektronické aukci činit stejné podání. 
 2. Další podání tedy musí být vždy vyšší než předchozí učiněné podání, jinak k němu nebude v elektronické aukci vůbec přihlíženo, neboť elektronický systém dokáže rozlišit časovou následnost příhozů, byť k nim došlo ve zlomcích sekundy. 
 3. Zájemci s předkupním právem nebo zájemci u aukce, kde je povoleno dorovnání s následným losováním, mohou přihazovat 0 Kč pro dorovnání nabídky jiného zájemce